#خانه #آپارتمان #لواسان

#Lavasan_House_Apartment

/ Atizist Consulting Engineers

 

 

 • خانه ـ #آپارتمان #لواسان
 • معمار: مهندسین مشاور #آتی‌_زیست #احسان_مالکی )
 • موقعیت: لواسان، تهران، ایران
 • تاریخ: ۱۳۹۵
 • مساحت: ۱۴۴۷ مترمربع
 • ذوضعیت: ساخته‌شده
 • کارفرما: علیرضا پورکاظم و شرکا
 • تیم طراحی: یکتا آفرین، شیما زهرایی، لیلی بهمن بیجاری، حسن عابدی
 • سازه: محمدرضا گودرزی
 • تاسیسات مکانیکی: علیرضا شادبخش
 • مدیر اجرایی: علیرضا پورکاظم
 • اجرا: عین‌الله گودرزی
 • نظارت: مهندسین مشاور آتی‌زیست
 • گرافیک: سعید فهیم‌پور، پژمان طیبی
 • عکس: استودیو دید
 • جوایز: تقدیرشده گروه مسکونی آپارتمانی #جایزه_معمار۱۳۹۶

 

خانه ـ آپارتمان_لواسان در زمیني به مساحت ۵۲۰ مترمربع، در شش طبقه، شامل چهار طبقه مسکوني (با متراژهای ۲۶۰ الي ۲۷۰ مترمربع) و دو طبقه مشاعات (لابي، پارکینگ‌ها، استخر)، طراحي و احداث شده است. این آپارتمان خانوادگي متعلق به چهار خواهر است که هر طبقه متعلق به یک خواهر (به همراه خانواده خود) است. باجناق‌ها همگي دستي بر فرهنگ و اندیشه دارند، از تحصیلات در رشته فلسفه تا فعالیت در حراج آثار هنری در ایران و منطقه. بنابراین دیالوگي منطقي و مبتني بر پایبندی به اصول فرهنگي معماری ایراني و تبدیل به یک کاشانه خانوادگي (تفسیری امروزی از معماری ایراني)، خواسته کارفرماها بوده است، ضمن اینکه قرارگرفتن این آپارتمان در مجاورت آرامستان کوچک توک مزرعه و اهمیت جایگاه عباس کیارستمي (که در این‌جا آرمیده است) برای کارفرما، پروژه را در شرایط خاصي قرار مي‌داد. همچنین سایت پروژه دارای یک دیوار ترانشه به ارتفاع ده متر از قسمت انتهایي زمین بود که برای نورگیری طبیعي، ایجاد یک حیاط خلوت در آن قسمت را ناگزیر مي‌کرد. بنابراین پروژه از چند جهت، درگیر نیروها و پتانسیل‌هایي بود که مي‌بایست در حین طراحي مورد توجه قرار مي‌گرف

در خانه ـ آپارتمان_لواسان، جای‌گذاری بنا در محیط، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با اینکه بنا در منطقه‌ای مرتفع، با دید به منظره لواسان، کوه‌های اطراف و همچنین دریاچه برخوردار است، اما به دلیل قرارگیری قبرستان توک مزرعه در ضلع غربي زمین، نمي‌توان در این ضلع، از بازشو استفاده کرد. طراح با در نظرگرفتن این مقوله، چرخشي در حجم بنا ایجاد کرده که علاوه بر بعد زیبایي‌شناختي، با پشت‌کردن به فضای قبرستان، بازشوها را برای استفاده‌کنندگان کاربردی کرده و در نتیجه، برای کاربر، چشم‌اندازی زیبا، بدون دید به قبرستان خلق شده است.

کي از چالش‌های پروژه، قرارگیری در شیب حدود ۴۵ درصد بود که با در نظرگرفتن طراحي سازه‌ای و ترکیب آن با معماری، تفکیک فضایي در بنا ایجاد شده است. ورودی بنا در قسمت پایین شیب است که پارکینگ‌ها و فضای انباری‌ها را شامل می‌شود و کاربر با طي‌کردن پلکان ورودی و آسانسور، به فضای لابي پروژه مي‌رسد که یکي از شاخصه‌های بنا و نشانه‌ای از نماست که به داخل کشیده شده است.

 

طراح در ایجاد اتمسفر فضاهای معماری ایراني، به محوریت فضاهای باز محصور در معماری ایراني توجه داشته است. حیاط در معماری بومي، محل برهم‌کنش ارتباطات و رویدادهای مشترک اهالي یک خانه بود و در این پروژه نیز، ایجاد تراس‌هایي با عمق‌های متفاوت که دارای voidهای مختلف نسبت به هم هستند، این چهار واحد خانوادگي را به هم مرتبط کرده (پیوستگي در عین مستقل‌بودن) و منجر به حادث‌شدن روایت‌هایي از یک زندگي سنتي در یک ساختمان مدرن شده است. علاوه بر این تراس‌های خانوادگي، پروژه دارای تراس‌های خصوصي هم است.

 

اتمسفر زمینه و بستر پروژه با حضور قدرتمند اجزاء مادی (مصالح) تولید مي‌شود و تشدید تجربه ماده‌گرایي، منجر به تقویت احساس واقعیت و جسمانیت در فضا مي‌شود. همچنین تصاویر برخاسته از ماده، تجربه‌های عمیق‌تر و ژرف‌تری را نسبت به تصاویر برخاسته از فرم‌گرایي صرف بر جای مي‌گذارند. طراح با توجه به محل قرارگیری پروژه، در انتخاب متریال، ایده‌های خود را به کارفرما ارائه کرده که در نتیجه، از متریال‌های اقلیمي، شامل سنگ لاشه، آجر و چوب، استفاده شده و به این ترتیب، بنای ساخته‌شده به محیط اطراف خود کاملا احترام گذاشته است. مصالح، تخیل و احساسات حاصل از ادراک ناخودآگاه را برمي‌انگیزانند و در این پروژه، مصالح حضوری قوی و در تعامل با ساکنین دارند.

ایده حیاط ایراني از طریق فراخواني حوض و فواره و کاشي فیروزه‌ای، در لابي اصلي ساختمان متجلي شده است. لابي دارای عناصر فضایي مختلفي است که به غیراز آب‌نما و اجزای آن، دارای ارتفاعات مختلفي بین سه تا ده متر است که از طریق سقف نورپردازی شده است؛ گویي وارد حیاط خانه‌ای سنتي شده‌ایم که هریک از اعضای خانواده، از موقعیت‌های مکاني خاص خود، نظاره‌گر حضور دیگران هستند و دستگاه پله نیز آزادانه، امکان دید به چشم‌انداز منطقه لواسان را برای گذرگنندگان از آن فراهم مي‌کند. فضای لابي، با اضافه‌شدن آب‌نما و کاشي‌های فیروزه‌ای و همچنین گذر از روی پل چوبي که بر روی آب‌نما قرار گرفته است، حس حیاط‌ها و ورودی‌های خانه‌های ایراني را برای بازدیدکننده القاء مي‌کند.

دیوار حیاط‌خلوت این ساختمان، نزدیک‌ترین دیوار به آرامگاه عباس کیارستمي است. با تامل در عکس‌های کیارستمي، روایت دیگری از دیوار را در آثار او مي‌بینیم: روایت نقش طبیعت بر آن، آمیزه‌ای از زمان، نور و رنگ بر چهره دیوار. از نگاه او، دیوار پرده‌ای است که طبیعت بر آن، نماهای گذرا را نقاشي مي‌کند. برای ما معماران، دیوار تکستي بوده است که آن‌ها را بر طبیعت، به مثابه کانتکست نگاشته‌ایم. لذا در این پروژه، دیوار حیاط‌خلوت به جداره‌ای سبز تبدیل شده است

 

طراح سعي کرده است با چرخش بنا و همچنین تراس‌های جلوآمده وسیع، در عین شاخص‌بودن در کنار دیگر ساختمان‌های اطراف، مانع اشراف همسایگان بر فضاهای خصوصي، از جمله حیاط و استخر که در محوطه قرار گرفته‌ است، شود. استخر به گونه‌ای طراحي و جای‌گذاری شده است که کاربر را با یک تجربه جدید از فضای استخر مواجه می‌کند؛ استفاده‌کنندگان هنگام استفاده از استخر، شاهد منظره وسیعي از دریاچه هستند، گویي استخر انتهایي ندارد و امتداد آن به دریاچه متصل شده است.

در طراحي داخلي بنا، ضمن در نظرگرفتن حس زیبایي‌شناسي و کاربرد هریک از فضاها، با به‌کارگیری خلاقانه نور طبیعي، محیط سرشار از روشنایي شده و طراح، ضمن دعوت هر چه بیشتر طبیعت به فضای داخلي، خانه را برای کاربران، محیطي مملو از نور و آرامش کرده است.

پروژه خانه ـ آپارتمان لواسان دارای گفتمان‌های مؤثری از فضا و مکان است و صرفا به دلیل موقعیت قرارگیری در ارتفاع مناسب، چشم‌انداز لواسان را هدف قرار نداده است. این ساختمان، ویژگي حسي مخاطب را در خود درگیر مي‌کند و درک محیطي فضاهای آن، تصاویر حاصل در شبکیه را به یک استلزام بدن‌مند در فضایي که در آن حضور داریم، مبدل مي‌کند و حس اتمسفری ما را ارتقا مي‌دهد. معماری صرفا بصری، خاصیت جداکنندگي و کنترل دارد، در حالي که معماری مبتني بر لامسه، اتصال‌دهنده و یکپارچه‌کننده است و حساسیت لامسه‌ای از طریق مادیت، مجاورت، شناخت و صمیمیت حاصل مي‌شود، عواملي که هویت در خانه بودن را ارتقاء مي‌بخشند.

 

 

گالری تصاویر
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *