این سیستم در مقایسه با سایر سیستم های سقف دارای مزایای متعددی می باشد که می توان آنها را به ۵ بخش اصلی تقسیم بندی کرد:
الف) از نظر طراحی:
کاهش وزن سازه
افزایش مقاومت سازه
افزایش طول دهانه و کنسول
کاهش تعداد ستون ها
باربری ۲ محوره سقف
حذف برخی المانهای سازه ای مانند تیرها و کتیبه در ستونها
امکان ایجاد بازشو در هر شکل و اندازه در سقف براساس ضوابط آیین نامه
ب) از نظر اقتصادی:
صرفه جویی در مصرف بتن
کاهش هزینه حمل و نقل
کاهش مصرف آرماتور
کاهش زمان ساخت
کاهش اجرای المانهای سازه ای
کاهش هزینه های اجرای تاسیسات
شکل پذیری بیشتر سازه
ج) از نظر ایمنی:
ایمنی در برابر آتش سوزی
افزایش ایمنی در برابر زلزله به دلیل کاهش وزن سازه
ایمنی برابر رطوبت به دلیل نفوذپذیری پایین آن
ایجاد عایق صوت و انرژی در سقف
د) از نظر زیست محیطی:
کاهش مصرف مصالح از قبیل سیمان، شن و ماسه، آب و میلگرد
کاهش مصرف انرژی (در تولید، حمل و نقل و اجرا)
کاهش انتشار گازهای آلوده حاصل از تولید و حمل و نقل به خصوص گاز CO2
عدم وجود ضایعات (به دلیل قابل بازیافت بودن مصالح)
ه) از نظر اجرایی:
نصب آسان و عدم نیاز به اکیپ تخصصی
نیاز به فضای کمتر در انبار نمودن مصالح پرکننده
استفاده از وسایل بالابر ارزان تر و سبک
سهولت اجرای تاسیسات
کیفیت بالای محصول در تهیه اتوماتیک واحدهای پیش ساخته