پروژه یوسفی آذر


اطلاعات پروژه :
6 سقف
بلندترین دهانه اجرایی 14 متر
کنسول 1/70 متر
سایز U21
آدرس: ارومیه ، خیابان بدیعی2، خیابان میلانی