فرم نمایندگی ها

 

(توجه: تمامی مواردی که با * مشخص شده الزامی می باشد)

 

نام:*
نام خانوادگی:*
نام پدر:*
کد ملی:*
سال تولد:*
موبایل:* مانند:*******۰۹۱۲
تلفن محل کار:* مانند:۸-۳۵۲۲۲۲۹۷-۰۲۴
پست اکترونیک:* مانند:info@silverroof.ir
استان:*
شهر:*
کد پستی:*
آدرس:
ارسال فایل رزومه
(حجم حداکثر ۵مگابایت):*