ارسال نمونه پروژه جهت برآورد اولیه

(توجه: تمامی مواردی که با * مشخص شده الزامی می باشد)

 

نام:*
نام خانوادگی:*
کد ملی:*
تلفن: مانند:۸-۳۵۲۲۲۲۹۷-۰۲۴
موبایل:* مانند:*******۰۹۱۲
تلفن محل کار:* مانند:۸-۳۵۲۲۲۲۹۷-۰۲۴
پست اکترونیک:* مانند:info@silverroof.ir
استان:*
شهر:*
کد پستی:
آدرس پروژه:*
تیپ بندی خاک پروژه:*
ارسال فایل پروژه
(در قالب اتوکد و حجم حداکثر ۸مگابایت):*