آقای نوری

پروژه مسکونی-تجاری آقای نوری

آدرس: آذربایجان غربی، نقده ، خیابان ۳۲ متری نبوت

طول بزرگترین دهانه: ۵٫۵ * ۱۲

تعداد طبقات : ۳